Amstelveen Subsidie Speeddates
KickASS (ASS = Amstelveen Subsidie Speeddates) krijg weer een vervolg. Heb jij ideeën om een Amstelveense wijk cultureel op te peppen, maar beschik je niet over de middelen om dit uit te voeren? Schrijf je in en licht het idee toe aan een panel tijdens een speeddate van een half uur. Wordt het idee goedgekeurd, dan zorgen de deelnemende instanties voor uitvoering ervan.

Voor wie is KickASS?

KickASS (ASS = Amstelveen Subsidie Speeddate) is voor iedereen die woonachtig of werkzaam is in Amstelveen. Heb je een leuk cultureel idee voor Amstelveen, maar beschik je niet over de middelen om het uit te voeren? Dan is KickASS geknipt voor jou. De rechtsvorm van de aanvrager maakt niet uit, ook particulieren kunnen meedoen.

Hoe werkt dat?

KickASS is een makkelijke en laagdrempelig manier om lokale initiatieven te financieren, waarbij een aanvrager geen ervaring hoeft te hebben met het schrijven van subsidieaanvragen. Je hoeft je hoofd niet te breken over elke komma in een aanvraag of het opstellen van een projectbegroting. Het idee kan mondeling worden toegelicht in het Nederlands of Engels. Een particulier kan een aanvraag doen zonder ingewikkelde rechtsvormen en hoeft dan geen dertien weken te wachten op de uitslag, maar dertien uur… dat is de Amstelveen Subsidie Speeddate ofwel: KickASS.

Tijdens deze speeddates krijgt elke aanvrager 30 minuten de tijd: 10 minuten om zijn of haar idee te pitchen en 20 minuten om vragen van het panel te beantwoorden. Binnen enkele dagen hoort de aanvrager of de aanvraag is toegekend. Als deze niet wordt toegekend, krijgt de aanvrager bij een volgende ronde nog een kans om het verbeterde idee opnieuw te presenteren.

KickASS data 2024

Vragen?

Mail, bel of app met Luc Upson: lucupson@platform-c.nu / 06-1661-6951.

Voorwaarden

 • Amstelveen Subsidie Speeddates is een eenmalige subsidie van minimaal € 1.000 en maximaal € 2.500, – voor kunst- en cultuuractiviteiten in de vrije tijd die nog moeten plaatsvinden.
 • De subsidie is bedoeld voor amateur- of semiprofessionele activiteiten in Amstelveen die actieve cultuurparticipatie onder Amstelveners stimuleren: het gaat om meedoen!
 • Je kunt aanvragen op persoonlijke titel of als stichting/vereniging, je bent gevestigd in Amstelveen en kent geen winstoogmerk. Bij aanvragen op persoonlijke titel zijn minimaal twee aanvragers nodig, waarbij een van de aanvragers minimaal 18 jaar is.
 • Om in aanmerking te komen, vul je het online aanvraagformulier hierboven in. Een mondelinge toelichting op de aanvraag tijdens een speeddate in de wijkcentra op locatie (bijv. een wijkcentrum) is verplicht voor alle aanvragers. Zonder mondelinge toelichting vervalt de aanvraag.
 • Amstelveen Subsidie Speeddates geeft geen structurele steun, maar is alleen bedoeld voor specifieke activiteiten.
 • Je kunt maximaal twee keer per jaar Amstelveen Subsidie Speeddates aanvragen.
 • Wanneer je Amstelveen Subsidie Speeddates aanvraagt, kun je voor deze activiteit geen aanspraak maken op de overige subsidievormen van gemeente Amstelveen.
 • Personele kosten, catering en kosten voor duurzame materialen zoals beamers, geluidsinstallaties en camera’s worden niet gesubsidieerd. De aanvraag is gericht op de realisatie van de activiteit. Maximaal 15% van de gemaakte kosten dient te vallen onder publiciteit of eventuele overheadkosten.
 • Aanvragers mogen geen betaalde werkzaamheden verrichten voor de activiteit.

KickASS is een initiatief van Platform C-cultuurcoach Luc Upson in samenwerking met welzijnsorganisatie Participe Amstelland en de wijkcoaches, en wordt gefinancierd door de gemeente Amstelveen en Amstelidee.

  Deel deze pagina: