Partners

Platform C kent een groot aantal partners in Amstelveen en de regio Amstelland waarmee samenwerking tot stand is gekomen. Een totaaloverzicht is te vinden op de afbeelding hieronder. In actuele samenwerkingsverbanden spelen onder meer de volgende partners een rol.

P60
Future Face

In samenwerking met P60 en Future Face is een DJ-cursus te volgen in Platform C. De slotpresentatie vindt plaats in P60 waarbij een van de cursisten wordt uitgenodigd als DJ op te treden bij een evenement van Future Face. Samen met Future Face ontwikkelt Platform C daarnaast een speciaal ingerichte creatieve ruimte voor jongeren, waar zij tegen geringe betaling kunnen oefenen met de benodigde apparatuur.

Ateliers 2005
Museum JAN
STIP
SAKB KunstLokaal

In november 2021 is in het kader van de verbinding van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie een pilot gestart in de wijk Keizer Karelpark. In Ateliers 2005 is gedurende een achttal weken op woensdagmiddag een kinderatelier voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Elke twee weken wordt hen een andere techniek aangeboden door docenten van Museum JAN en kunstenaars van Ateliers 2005, waaronder STIP en SAKB KunstLokaal.

Schouwburg Amstelveen
Bibliotheek Amstelland
Participe Amstelland
SAKB Kunstlokaal

In juni 2021 heeft een pilot plaatsgevonden in de wijk Bankras/Kostverloren. Onder de titel CultuurKabaal werden voor kinderen van groep 5 t/m 8 twee kennismakingsprogramma’s van 6 weken aangeboden, samengesteld met aanbod van Schouwburg Amstelveen en Bibliotheek Amstelland. CultuurKabaal wordt nu structureel in deze wijk aangeboden en voortgezet in andere wijken, waaronder Groenelaan en Keizer Karelpark.

Jeugd Fonds Sport en Cultuur
Amstelveenpas

Financiële ondersteuning voor minder draagkrachtige deelnemers van CultuurKabaal is mogelijk gemaakt met behulp van Jeugd Fonds Sport en Cultuur en Amstelveenpas.

Schouwburg Amstelveen
Cello Biënnale

In oktober 2021 vond de Hello Cello-dag plaats, een evenement in het verlengde van de Cello Biënnale in Amsterdam. De Hello Cello-dag was een coproductie van Platform C en Schouwburg Amstelveen, in samenwerking met de Cello Biënnale. Hierbij is door deze twee partners samengewerkt op het gebied van programmering, publiciteit en techniek. Inmiddels wordt een nieuwe editite van de Hello Cello dag voorbereid.

Cobra Museum

In samenwerking met het Cobra Museum is in 2022 een muziekproject gekoppeld aan een tentoonstelling in het museum. Jonge musici werden uitgedaagd om met hun muzikale vaardigheden door middel van improvisatie te reflecteren op tentoongestelde kunst.

Participe Amstelland
Odensehuis
Lang Leve Kunst Fonds

Platform C ziet het als haar maatschappelijke taak om een passend aanbod te ontwikkelen voor kwetsbare groepen: mensen die om welke reden dan ook drempels ervaren bij deelname aan maatschappelijke activiteiten. In september 2021 is een verkennend project gestart i.s.m. welzijnsorganisatie Participe, voor bezoekers van het Odensehuis, bedoeld voor mensen met beginnende dementie. In het programma ‘Mijn Thuis’ werd onder leiding van professionele docenten gewerkt met muziek, beeldende kunst en fotografie. Het project is tot stand gekomen met behulp van het Lang Leve Kunst Fonds.

Vrije Academie

De collegereeks Art Deco in februari en maart ’22 was het resultaat van samenwerking tussen Platform C en de Vrije Academie, landelijk onderwijsinstituut voor kunst en cultuur. Hiermee is de aanzet gegeven naar cultuureducatie met meerwaarde voor volwassenen, in het streven naar een ‘leven lang leren’. Hierbij zoekt Platform C tevens actief de samenwerking met Bibliotheek Amstelland en andere aanbieders van volwasseneneducatie.

Amateurkunst Amstelveen

De georganiseerde Amstelveense amateurkunst wordt door Platform C op verschillende manieren ondersteund en uitgenodigd voor samenwerking. Platform C participeert in de stuurgroep van Podium Amateurkunst Amstelveen, beheert de website amateurkunstamstelveen.nl en bijbehorende communicatiekanalen en stelt vergaderruimte beschikbaar voor overleg binnen deze sector. De amateurkunst wordt verder ondersteund op het gebied van gezamenlijke publiciteit en door het aanvragen van subsidies voor gezamenlijke evenementen. Ook richt Platform C zich op inhoudelijke samenwerking tussen jeugdige kunst- en cultuurbeoefenaars en het volwassen amateurkunst-netwerk.

 

    Deel deze pagina: