In de wijk

Actieve cultuurparticipatie is van levensbelang voor het ontwikkelen van kunstzinnige en culturele competenties, met andere woorden: meedoen! Om zoveel mogelijk bewoners te kunnen laten meedoen op het gebied van kunst en cultuur, wil Platform C hen hiermee in hun eigen omgeving in aanraking laten komen. Platform C gaat daarom haar activiteiten spreiden over de stad en trekt de wijken in.

In dit kader is in de zomer van ‘21 het project CultuurKabaal van start gegaan. In april ’22 is het project KickASS gelanceerd. ‘ASS’ is de afkorting van Amstelveen Subsidie Speeddates. Doel ervan is om activiteiten in de wijk te stimuleren en drempels bij de organisatie ervan zo laag mogelijk te houden.

Verbinder en aanjager: de cultuurcoach van Platform C

Platform C richt zich in eerste instantie op jeugd en jongeren om hen tot actieve cultuurparticipatie in de eigen wijk aan te sporen en de drempel daarvoor te verlagen. Platform C doet dit door de inzet van een cultuurcoach, een verbinder en aanjager tussen verschillende culturele en maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De cultuurcoach zet zich in voor de gehele culturele sector in Amstelveen met als doel zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten participeren in culturele activiteiten en initiatieven in de vrije tijd.

De cultuurcoach heeft een rol bij het doorgeleiden van leerlingen met motivatie, plezier en/of talent naar activiteiten in de wijk, dicht bij huis. Zo nodig ontwikkelt de cultuurcoach ook zelf culturele activiteiten in de wijken, in aanvulling op bestaand aanbod, zoals CultuurKabaal.

CultuurKabaal

CultuurKabaal begon als pilot in juni 2021 in de wijk Bankras/Kostverloren. Onder deze noemer werden voor kinderen van groep 5 t/m 8 twee kennismakingsprogramma’s van 6 weken aangeboden, samengesteld met aanbod van culturele partners als Platform C, Bibliotheek Amstelland en Schouwburg Amstelveen. Op basis van de behoefte van de doelgroep is de pilot vertaald naar een programma in de wijk dat structureel wordt aangeboden. De tarieven worden bewust laag gehouden; financiering met Amstelveenpas is mogelijk voor mensen met een kleinere portemonnee. Inmiddels zijn ook de wijken Groenelaan en Keizer Karelpark bij CultuurKabaal betrokken. Cultuurkabaal vindt ook plaats in 2023> 

KickASS

Tijdens de Amstelveen Subsidie Speeddates kan iedereen die een idee heeft om iets met cultuur in de wijk te doen, dat idee pitchen voor een panel deskundigen. Is het panel enthousiast, dan wordt € 1.000,- tot € 2.500,- beschikbaar gesteld om het idee uit te voeren. Daarbij kan worden gedacht aan een buurtpicknick met muziek, een wijkfeest met straattheater, een Caribische drumband opzetten, een fotoreportage met vriendinnen van school, een korte film maken, een flashmob, kortom: nagenoeg alle ideeën zijn welkom. De eerste wijkpitches hebben plaatsgevonden in wijkcentrum Alleman (wijk Bankras/Kostverloren) en De Bolder (Groenelaan). Het eerste project is uitgevoerd in 2022 in de vorm van een expositie.  KickAss krijgt een vervolg in 2023> 

    Deel deze pagina: