Platform C op school

Cultuureducatie Amstelland is hét samenwerkingsverband van culturele organisaties en scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Amstelland. Het maakt sinds jaar en dag deel uit van Platform C, voorheen Muziek- en Dansschool Amstelveen.

Cultuureducatie Amstelland verzorgt cultuureducatie in de vorm van lespakketten, modules en leerlijnen die met de scholen en culturele instellingen zijn ontwikkeld. Ook levert Cultuureducatie Amstelland projecten op maat. Al het aanbod en meer informatie is te vinden op de website cultuureducatie-amstelland.nl.

Binnenschoolse cultuureducatie

Inmiddels is door samenvoeging van Cultuureducatie Amstelland met de afdeling Onderwijs van Platform C één centrale afdeling ontstaan voor binnenschoolse cultuureducatie, voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Op die manier kan Platform C haar rol als platform en kenniscentrum op het gebied van binnenschoolse cultuureducatie de komende jaren versterken, conform de doelstellingen in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Amstelland 2021-2024.

Cultuureducatie met Kwaliteit Amstelland

Doel van het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit Amstelland 2021-2024, waarvan Platform C sinds februari 2021 penvoerder is, is om de culturele vaardigheden en creatieve vermogens van leerlingen in het primair onderwijs te versterken. Om zoveel mogelijk jeugdigen en jongeren te bereiken, gaat Platform C meer inzetten op versterking van binnenschoolse muziek- en danseducatie, in samenwerking met zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Verbinding van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie

In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit Amstelland 2021-2024 wordt eveneens gestreefd naar de verbinding van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en heeft Platform C een model ontwikkeld voor vier, door de gemeente aangewezen focuswijken. In samenwerking met de deelnemende scholen wordt een introductieprogramma op school aangeboden dat aansluit bij het cultuureducatieprogramma van de school zelf. Hierbij wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden de wijk zelf biedt, om dat – waar mogelijk – deel uit te laten maken van het binnenschoolse programma. Vervolgens wordt een laagdrempelig naschools programma aangeboden. Het programma bestaat uit het aanbod van Amstelveense culturele partners.

Voor verdere verdieping wordt doorverwezen naar mogelijkheden in de buurt dan wel binnen de gemeente Amstelveen. Een pilot van deze introductieprogramma’s is gehouden op basisschool De Horizon en volgt bij Het Palet-Zuid.

    Deel deze pagina: