ANBI gegevens

Platform C is een stichting met een directeur/bestuurder en Raad van Toezicht. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.
Platform C heeft een ANBI Cultuurstatus en ontvangt subsidie van de gemeente Amstelveen. De Jaarrekening en het Ondernemingsplan van Platform C kunt u hieronder downloaden.

Algemene gegevens ANBI-publicatieplicht

Algemene ANBI-gegevens Platform C

Jaarrekening

Platform C – Jaarrekening 2021
Platform C – Jaarrekening 2020
Platform C – Jaarrekening 2019

Ondernemingsplan

Platform C – Ondernemingsplan 2022-2026

KvK Amsterdam 41201303
OB-nummer NL0028.55.823.B.01

Raad van Toezicht

Platform C kent een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden, die door de Raad zelf worden benoemd. Leden worden openbaar geworven naar een tevoren vastgelegd profiel. Zij worden steeds benoemd voor 3 jaar en kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. De leden van de Raad zijn onbezoldigd. De verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en in een afzonderlijk reglement.

Leden

Samenstelling Raad van Toezicht Platform C per mei 2021:
– Peter de Groot
– Kees Boef
– Esther Janssen

 

    Deel deze pagina:

    Nieuwste aanbod ontvangen?

    Meld je aan voor onze nieuwsbrief