Tevredenheid

Platform C vindt het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over de kwaliteit van onze lessen, cursussen en workshops. Desondanks kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u een klacht, stuurt u dan een email naar klachten@platform-c.nu. Onze medewerkers van de administratie zorgen dan dat ze klacht bij de juiste persoon terecht komt en snel en goed wordt opgelost.

Klachtenregeling Platform C

Platform C vindt het erg belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze lessen, cursussen en workshops. We begrijpen echter dat er situaties kunnen zijn waarin je niet tevreden bent met onze dienstverlening.

Je feedback is voor ons van cruciaal belang. Mocht je een klacht hebben of ongewenst gedrag van een docent of medecursist willen rapporteren, dan moedigen we je aan om contact met ons op te nemen via klachten@platform-c.nu. Wij zorgen ervoor dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt en wordt opgepakt.

Procedure

  1. Bij binnenkomst van een klacht, wordt deze automatisch beantwoord, inclusief de gehanteerde procedure.
  2. De klacht wordt ter behandeling doorgestuurd naar de desbetreffende manager of aan de directeur.
  3. Als de klacht direct met lesgeldinning te maken heeft, dan speelt de administratie de klacht direct door aan de financiële administratie.
  4. De betrokken manager of directeur of een in opdracht van deze handelende medewerker, zoekt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met de klager om de klacht en de mogelijke oplossingen te bespreken.
  5. Het streven is binnen twee weken na ontvangst van de klacht in overleg met de klager tot een voor deze bevredigende oplossing te komen. Indien meer dan twee weken nodig zijn voor een bevredigende reactie naar de klager, wordt deze hierover door de behandelende manager of directeur, of door de medewerker aan wie de behandeling is gedelegeerd, geïnformeerd.
  6. De behandelende manager of directeur, of de medewerker aan wie wordt gedelegeerd, koppelen het resultaat van de afhandeling terug naar de administratie. De afhandeling van de klacht wordt schriftelijk bevestigd.
  7. De administratie registreert de voortgang en afhandeling van de klacht volgens een vastgesteld format.

 

    Deel deze pagina: