Over Platform C

Platform C is de organisatie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie, gericht op inwoners van Amstelveen en de regio Amstelland. Naast educatieve cursussen op het gebied van muziek, dans, talen en beeldende kunst, richt Platform C zich in samenwerking met verschillende partners op cultuurparticipatie voor een grote verscheidenheid van doelgroepen.

Platform C

Bij Platform C krijgt iedere deelnemer, jong en oud, de kans om het beste uit zichzelf te halen op het gebied van muziek, dans, theater, educatie en kunst. Zo worden er cursussen en workshops gegeven en is er een podium waar je alles wat je leert met anderen kunt delen. Platform C is ook dé plek waar iedereen, ongeacht vooropleiding, de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. Denk aan taalcursussen, creatieve cursussen als schilderen en beeldhouwen, muziek en dans, van klassiek ballet tot en met streetdance. Alle cursussen, workshops en lezingen worden gegeven door deskundige en ervaren docenten en sprekers.

Missie

Platform C wil alle mensen in de stad Amstelveen en de regio Amstelland in staat stellen zich optimaal op het brede vlak van kunst, kennis en cultuur te ontwikkelen. Ongeacht herkomst, achtergrond, levensfase en andere omstandigheden. Want in de 21ste eeuw zijn communicatieve, creatieve en culturele vaardigheden doorslaggevend voor succes en geluk. Platform C vergroot de toegankelijkheid van kunst, kennis en cultuur en opent de deur naar de kracht van verbeelding en creativiteit. Gericht op individuele verrijking én op vergroting van het vermogen mee te doen aan de samenleving. Platform C is de plek waar je samen werkt aan een compleet en kleurrijk leven!

Historie

Platform C werd in 2017 opgericht als overkoepeling van de bestaande Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen Amstelveen. In 2019 gaven maatschappelijke en financiële omstandigheden aanleiding om de doelstellingen bij te stellen. Dat heeft in 2022 geresulteerd in een meer geconcentreerd en op de markt gericht cursusaanbod van op het gebied van muziek, dans, talen, erfgoed en creativiteit, en een verbreding van de projecten gericht op cultuurparticipatie – onder meer in het onderwijs, in wijkcentra en voor specifieke doelgroepen.

De Volksuniversiteit vindt haar oorsprong in Engeland in de tweede helft van de negentiende eeuw. De eerste Nederlandse Volksuniversiteit is in 1913 in Amsterdam opgericht door prof. dr. S.R. Steinmetz en stelde zich tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de inwoners van Nederland, ongeacht hun afkomst, hun religieuze of politieke overtuiging. Zijn drie uitgangspunten (neutraliteit, toegankelijkheid en breed aanbod) zijn nog altijd de pijlers waarop de volksuniversiteiten hun activiteiten ontplooien en deze sluiten perfect aan bij de missie van Platform C.

Muziek- en Dansschool Amstelveen is in 1952 opgericht. In het begin bestond het onderwijs vooral uit algemene muzikale vorming, maar na een paar jaar deed ook het instrumentaal onderwijs zijn intrede. Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw kunnen leerlingen met een instrument starten zodra zij er fysiek toe in staat zijn. Het was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de school, die leidde tot het ontstaan van een grote afdeling voorbereidend instrumentaal onderwijs. Ook de afdeling pop/jazz heeft zich vanaf dat moment snel ontwikkeld. Begin jaren ’90 is de dansafdeling erbij gekomen. Recent is het cursusaanbod verrijkt met het op energieke jongeren gerichte programma van Urban Arts, met cursussen als Rap, Hiphop, DJ-mixen en Graffiti.

    Deel deze pagina: