Samenwerking

Platform C wil mogelijkheden creëren voor individuen en groepen om activiteiten binnen de muren te organiseren of aan te bieden, om uit te groeien tot een creatief en educatief platform voor jong en oud. Daarnaast wil Platform C in algemene zin haar ruimte en faciliteiten beschikbaar stellen voor tal van doeleinden.

Platform C beschikt over een prachtig gebouw op een A-locatie met goede faciliteiten: goed uitgeruste ruimtes om te kunnen repeteren, les te geven, te presenteren en te werken aan creatieve competenties. Platform C wil faciliterend zijn voor meer samenwerkingspartners. Ook wil Platform C leslokalen verhuren tijdens daluren aan zzp-ers of organisaties op het gebied van cultuureducatie.

Experimenteren

Voor jongeren is er op dit moment geen locatie beschikbaar in Amstelveen waar zij kunnen experimenteren met hedendaagse muziekdisciplines als DJ, muziekproductie en Rap. In samenwerking met Future Face ontwikkelt Platform C een creatieve ruimte voor jongeren binnen haar muren aan het Stadsplein. Deze ruimte, waarin zij tegen geringe betaling kunnen oefenen met de benodigde apparatuur, wordt samen met hen speciaal hiervoor ingericht.

Een leven lang leren

Platform C stelt zich ten doel om het platform te zijn in het streven naar ‘een leven lang leren’. Voor volwassenen wordt een cultuureducatieprogramma ontwikkeld met nieuwe activiteiten en meerwaarde. Hierbij zoekt Platform C actief de samenwerking met Bibliotheek Amstelland en andere aanbieders van volwasseneneducatie. Als locatie voor dit aanbod komt niet alleen het eigen gebouw aan het Stadsplein in aanmerking, maar ook andere, aansprekende plekken in Amstelveen.

Mijn thuis

Voor kwetsbare groepen in de samenleving wil Platform C van betekenis zijn door passende activiteiten aan te bieden. Het gaat om maatwerk, tot stand gebracht in samenwerking met organisaties binnen het sociaal domein, waarmee de drempel voor deze groepen om deel te nemen aan culturele activiteiten wordt verlaagd en zij Platform C als een creatief thuis ervaren.
Een voorbeeld is het verkennend project ‘Mijn Thuis’ dat i.s.m. welzijnsorganisatie Participe van start ging in september 2021. Voor bezoekers van het Odensehuis – mensen met beginnende dementie – was een programma samengesteld, waarin aan de hand van het thema ‘thuis’ onder leiding van professionele docenten werd gewerkt met muziek, beeldende kunst en fotografie.

    Deel deze pagina: