Italiaans Beginner (kort)

Leer de beginselen van de Italiaanse taal!
Een cursus voor wie nog weinig of geen kennis van het Duits heeft en rustig aan wil beginnen.
Een cursus voor wie één à twee jaar Engels heeft gehad en graag in vlot tempo zijn of haar weggezakte kennis wil ophalen.…
In 12 lessen voorbereiden op de ‘Japanese Language Proficiency Test’
Beginnerscursus voor alle vaardigheden
Beginnerscursus met 2 lessen per week
Vervolg op beginnerscursus, 2 lessen per week
Alle vaardigheden op niveau B1
Luisteren, spreken, lezen en schrijven naar niveau B2 tot C1.
Werken aan taalbeheersing en spreekvaardigheid tot niveau B2/C1
Leg de basis van het Frans of haal weggezakte kennis op.
Grammatica, uitspraak en spontaan spreken
Spreken, luisteren en actief taalgebruik voor de praktijk van alledag
Basiscursus voor kennis over Japanse taal en cultuur
Eerste stappen in lezen, luisteren en spreken