Minima

Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier (zowel schriftelijk als online) verbindt u zich aan de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina’s.

Een lesjaar bestaat uit 37 lesweken. Platform C houdt de schoolvakanties van de gemeente Amstelveen aan, het vakantierooster staat op de website. Een jaarcursus is een activiteit die 35 keer of meer in een jaar plaatsvindt. Een korte cursus is een activiteit die minder dan 25 keer in het jaar plaatsvindt.

Iedereen doet mee 

Platform C vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met kunst en cultuur, ook mensen met een kleine portemonnee. Woont u in Amstelveen en heeft u een laag inkomen? De gemeente kan u dan helpen. Op www.amstelveen.nl/minima kunt u per regeling lezen of u in aanmerking komt en hoe u een aanvraag indient.

Wij zetten de mogelijkheden voor het volgen van lessen en cursussen bij Platform C voor u op een rij:

Amstelveenpas voor kinderen én volwassenen

Voor houders van een Amstelveenpas geldt een kortingsregeling van 30% op muziek- en dansonderwijs en Urban Arts en 50% reductie op taalcursussen en creatieve cursussen. U kunt zich, na telefonisch overleg met de administratie, bij de balie op de begane grond inschrijven en betalen met pin. De regeling geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen.

www.amstelveenpas.nl

Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar

Heeft u weinig geld? En heeft u één of meerdere kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor kosten die u voor uw kind/kinderen maakt. Hiermee kunt u kosten voor culturele activiteiten (deels) betalen, zoals muziek- en danslessen of tekenlessen. U krijgt € 375,- per twaalf maanden per kind.

Hoe werkt het?
Als u gebruik wilt maken van de regelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar, dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Op het aanvraagformulier staat welke gegevens de gemeente van u nodig heeft. Hier vindt u meer informatie en het formulier.

U kunt het aanvraagformulier samen met de benodigde documenten afgeven bij het Amstelveenloket (maak een afspraak voor u langskomt) of opsturen naar:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Sociale Voorzieningen
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen

Jeugdfonds Sport & cultuur voor kinderen t/m 17 jaar

Kan om wat voor reden dan ook geen gebruik worden gemaakt van de sport/cultuur vergoeding via de gemeente, dan kan er een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan. Dit geldt voor alle cultuuractiviteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of voor gezinnen met schulden. Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde spullen zoals de huur van een instrument.
Let op: in Amstelveen is de regeling van gemeente Amstelveen de voorliggende voorziening. Kijk dus éérst of u via de gemeente in aanmerking komt voor een sport/cultuur vergoeding. De gemeente heeft ook nog andere minimaregelingen voor kinderen en hun ouders.

Hoe werkt het?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair (tussenpersoon) voor nodig. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij het gezin. Iedere professional werkzaam in het onderwijs, hulpverlening, welzijn of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach. Elke school heeft een intermediair. U kunt hiermee contact opnemen en uw verzoek voorleggen.

  • De aanvraag kan vervolgens via de intermediair online worden ingediend via ons digitale aanvraagsysteem. Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl.
  • Ouders kunnen de ouderkaart invullen en inleveren bij hun intermediair.
  • Ouders of (trainers/docenten van) een sportvereniging of cultuurinstelling kunnen géén aanvraag indienen.

De financiële bijdrage
Er kan per kind één sport- óf cultuuractiviteit per 12 maanden worden aangevraagd. Het fonds betaalt het benodigde lesgeld voor één jaar. Daarnaast vergoeden het fonds maximaal €100,- aan eventueel benodigde cultuurattributen. Als onderdeel van de contributie kan maximaal €100,- aangevraagd worden voor kampen of sportweekenden.

Let op: als uw kind een Amstelveenpas heeft, kan het 30% korting krijgen bij Platform C. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt in dat geval alleen het restant van de kosten.

Lees verder op: www.allekinderendoenmee.nl

 

 

 

 

    Deel deze pagina: