Vacature Vrienden van Platform C

De stichting Vrienden van Platform C, in 2002 opgericht als Vrienden van Muziek- en Dansschool Amstelveen, ondersteunt leerlingen in hun ontwikkeling en plezierbeleving. Zo zijn de afgelopen vele bijzondere activiteiten met steun van de Vrienden tot stand gekomen. Denk aan het pianoconcours, de musical ‘Fame’, een concert van het strijkersorkest Camerata in Denemarken, een internationale reis van een van de accordeonensembles en optredens van drie strijkersorkesten in Florence.

Naast het brede naschoolse educatieprogramma dat Platform C op elk niveau aanbiedt, worden presentaties, optredens, concerten en internationale uitwisselingen georganiseerd. Samen musiceren en podiumervaring opdoen is inspirerend en motiverend voor leerlingen!

De inkomsten uit lesgeld zijn niet voldoende om deze belangrijke, extra activiteiten te bekostigen. Daarom ondersteunen de Vrienden deze activiteiten en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling en het plezier van de leerlingen. Ook de komende jaren zullen de Vrienden zich blijven inzetten voor de ondersteuning van leerlingen, zowel in brede zin als bijzondere talentontwikkeling.

Waar tot dusver de Stichting Vrienden zich richtte op de Muziek- en Dansschool, zal dit met ingang van 2023 Platform C breed zijn. Dit uiteraard in navolging van het opgaan van de Muziek- en Dansschool in Platform C, welke in 2023 haar 5-jarig jubileum viert. Dit stelt ons in staat om in bredere zin jeugd- en jongeren vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling te ondersteunen.

Om deze activiteiten doelmatig te kunnen blijven continueren, is het bestuur van de Stichting Vrienden Platform C op zoek naar een enthousiast bestuurslid. Mede om te helpen met het opzetten en verbeteren van de administratie.

Reacties kunt u richten aan vrienden@platform-c.nu.

    Meer nieuws

    Deel deze pagina: