Vacature Raad van Toezicht Platform C

Vacature voor de Raad van Toezicht

Platform C gelooft dat kunst en cultuur een onmisbare rol vervullen in het leven van jong en oud. Het biedt mensen de kans zich persoonlijk te ontwikkelen en stelt hen in staat om met en van elkaar te leren. Vanuit deze overtuiging maakt Platform C actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk, samen met haar partners in Amstelveen en de regio Amstelland.

De reguliere bezetting van de Raad bestaat uit 5 personen. Op dit moment bestaat de Raad uit drie personen en wordt versterking gezocht met een specifiek HR/organisatieontwikkelingsprofiel voor de komende periode. De Raad van Toezicht kent twee vaste commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn een keer herbenoembaar.

Lees meer of ga direct naar Vacatures

De werkzaamheden

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Platform C en staat de directeur/bestuurder bij met gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de strategie en doelstellingen van de organisatie. De Raad functioneert ook als werkgever voor de bestuurder. Dit doet zij in overeenstemming met de Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

De leden van de Raad van Toezicht vormen een kwalitatief sterk klankbord voor de organisatie. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht komt gemiddeld vijfmaal per jaar bijeen met het bestuur en eenmaal zonder bestuur. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Wie zoeken wij?

De leden hebben bij voorkeur ervaring in een toezichthoudende rol. Verder beschikken ze over minimaal HBO werk-/denkniveau en hebben ze ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. De leden zijn maatschappelijk betrokken en zetten hun netwerk in om de positie van Platform C te versterken en de toegankelijkheid van kunst, kennis en cultuur in Amstelveen te vergroten. Een lokale achtergrond strekt tot aanbeveling om klankbord te kunnen zijn op het terrein van lokale maatschappelijke, politieke en culturele ontwikkelingen. In algemene zin is van belang dat de nieuwe leden zelf maatschappelijk actief en werkzaam zijn. Daarnaast streeft de Raad, ook in het licht van deze te vervullen vacatures, naar een diverse en inclusieve samenstelling.

Algemene profielschets

De nieuwe leden beschikken over de volgende eigenschappen:

  • Betrokken op afstand: het vermogen om afstand te nemen, ruim te denken en het management in haar eigen verantwoordelijkheid te respecteren.
  • Een democratische grondhouding: in staat om brede maatschappelijke opvattingen te verwoorden.
  • Leiderschap: het vermogen vanuit het toezichthouden nieuwe ontwikkelingen te zien aankomen en op te nemen in het beleid op langere termijn en de vaardigheid in te spelen op plotselinge veranderingen.
  • Integriteit: geen vermenging van zakelijke en persoonlijke belangen, in staat om discreet om te gaan met verschafte informatie en eerlijk en rechtvaardig in denken en handelen.
  • Open communicatie: het vermogen om een adviserende rol in teamverband uit te oefenen en een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke resultaat.
  • Inzet en loyaliteit: leden hebben voldoende tijd om vergaderingen bij te wonen en zijn beschikbaar voor aparte consultaties als dat nodig is.

Download hier de profielschets (.PDF) 

Specifieke profielschets

Lid Raad van Toezicht met een achtergrond HR/organisatieontwikkeling

Het lid heeft een achtergrond op dit vakgebied met een strategische blik en ervaring met nieuwe vormen van organiseren, organisatieverandering en medezeggenschap. Hij/zij is in staat mee te denken over de impact van organisatieveranderingen en vernieuwingen op medewerkers en hoe draagvlak kan worden verworven. Ook heeft hij/zij expertise op het gebied van goed werkgeverschap, (strategische)personeelsplanning en arbeidsmarkt problematiek.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij Peter de Groot (tel. 0651291649), lid van de Raad van Toezicht.

Solliciteren en selectieprocedure

Wanneer deze functies u aanspreekt, mail dan uw motivatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 17 februari 2023 naar vacature@platform-c.nu

    Meer nieuws

    Deel deze pagina: